Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

27 listopada 2020

CUBE IN – platforma dla europejskich firm chcących poznać rynki pozaunijne

Jeśli poszukujecie źródła informacji na temat kultury biznesowej rynków pozaunijnych, takich jak Chiny, Indie, Meksyk czy Rosja, koniecznie zapoznajcie się z zasobami dostępnymi w serwisie CUBE IN. Platforma C...

26 listopada 2020

Nowy kurs Akademii PARP: „Cyberbezpieczeństwo w MŚP”

Wraz z globalnym postępem technologicznym, coraz częściej dochodzi do cyberataków, których ofiarami są przedsiębiorstwa. Głównym celem stają się małe i średnie firmy, które często są łatwym łupem, po...

23 listopada 2020

„EIC Accelerator. Szansa dla innowacyjnych MŚP w programie Horyzont Europa” – obejrzyj nagranie z webinarium

W dniu 23 listopada 2020 roku odbyło się bezpłatne webinarium pt.: „EIC Accelerator. Szansa dla innowacyjnych MŚP w programie Horyzont Europa”. EIC Accelerator to konkurs osadzony w ramach III Filaru programu...

16 listopada 2020

Nowy kurs Akademii PARP: „Zarządzanie projektami dla początkujących”

Co łączy mikroprzedsiębiorstwo, małą i średnia firmę oraz dużą organizację? Dążenie do osiągania założonych celów, które przekładają się na zyski. W myśl zasady „sukces firmy to mniejsze sukcesy...

10 listopada 2020

Dyrektywa o lepszym egzekwowaniu i unowocześnieniu unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta

7 stycznia 2020 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/2...

9 listopada 2020

Wiążąca informacja stawkowa (WIS): nowy instrument w prawie podatkowym

Począwszy od 1 listopada 2019 r. podatnicy mają do dyspozycji zupełnie nowy instrument potwierdzania prawidłowej klasyfikacji, a co za tym idzie, również stawki podatku VAT dla towarów i usług. Jest nim wiąż...

8 listopada 2020

Czy uproszczona restrukturyzacja ochroni przed upadłością? Rozwiązania przewidziane w „Tarczy 4.0”

Utrata kontrahentów, a tym samym źródeł przychodu, pogorszenie wyników finansowych, zatory płatnicze – to tylko niektóre ze skutków, z jakimi w ostatnich miesiącach musi mierzyć się wielu przedsiębiorcó...

7 listopada 2020

ADR, czyli polubowne rozwiązywanie sporów. Nowy instrument w Prawie zamówień publicznych

Nadchodzący 2021 r. przyniesie od samego początku nową rzeczywistość dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Na horyzoncie mamy bowiem już nie kolejną nowelizację, ale zupełnie nową ustawę...

6 listopada 2020

Wielka ekologia. Technologie niskoemisyjne i eksploatacja danych w kontekście realizacji założeń unijnej polityki środowiskowej

Zaawansowany postęp technologiczny oraz stopniowa cyfryzacja zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa tworzą rzeczywistość, w której odpowiednio zarządzane dane zyskują wartość większą niż pieniądze. Po...

5 listopada 2020

Nowy kurs Akademii PARP: „Zarządzanie ryzykiem w MŚP”

Ryzyko to nieodzowny element prowadzenia działalności gospodarczej – prędzej czy później każdy przedsiębiorca znajdzie się w sytuacji, kiedy jego zdolności zarządcze zostaną wystawione na próbę. Warto j...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań