Webinarium: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji

14
stycznia

O wydarzeniu

Zapraszamy na webinarium poświęcone projektowi Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (Kompetencje dla sektorów)

Kompetencje dla sektorów to oferta doradczo-szkoleniowa dla firm w 17 sektorach: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych. Jej celem jest podnoszenie kompetencji wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. W projekcie można uzyskać wsparcie w formie refundacji usług rozwojowych (szkoleniowych, doradczych lub studiów podyplomowych). Bezpośrednimi realizatorami projektu są Operatorzy, wyłonieni przez PARP w trybie konkursowym.

Termin

14.01.2021 11:00 - 12:00

Miejsce

Online Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Rozwój kompetencji

Udostępnij

Program

Program

14.01.2021

11:00 - 12:00

Webinarium: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji  

Brak możliwości zapisu.