Wyszukane instytucje:
Consip
Włoskie ministerstwo gospodarki i finansów
Poste Italiane
Włoska poczta publiczna
ENI
Włoski publiczny dostawca gazu i prądu
Tel. +39 06 598 21
Ministero della Salute (Ministerstwo Zdrowia)
Włoskie ministerstwo zdrowia
Ministero della Difesa (Ministerstwo Obrony)
Włoskie ministerstwo obrony
Trenitalia
Włoska kolej publiczna
Città metropolitana di Torino
Prowincja Turyn
Città metropolitana di Roma capitale
Prowincja Rzymu
Città metropolitana di Napoli
Prowincja Neapol
Città metropolitana di Milano
Province of Milano
CRAV– Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto
Lokalna jednostka zamawiająca
Centrale Unica di Committenza regionale - Sicilia
Lokalna jednostka zamawiająca