Wyszukane instytucje:
Logistikzentrum Baden-Württemberg
.
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Sektor wojskowy
Bundesfinanzdirektion Südwest
.
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren
Centralny zamawiający na poziomie fedelarnym dla federalnegom Ministerstwa spraw wewnętrznych
Leibnitz Institut Jena
Ośrodek badawczy
AOK Erfurt
Ubezpieczyciel - publiczne ubezpieczenie zdrowotne  
Klassikstiftung Weimar
.
Thüringer Liegenschaftsmanagement
Utrzymanie i zarządzanie budynkami administracji
Uniklinikum Jena
Sektor opieki zdrowotnej
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
Projekty infrastrukturalne
Stadt Erfurt
Miasto Erfurt
Region und Landeshauptstadt Hannvoer
Miasto Hannover