Wyszukane instytucje:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Senacki departament ds. urbanizacji i mieszkaniowych

Tel. (+49) 030 90139 3000
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
Senacki departament ds. wymiaru sprawiedliwości, ochrony konsumentów i przeciwdziałania dyskryminacji
Tel. (+49) 030 9013 0
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Sencacki departament ds. środowiska, transportu i ochrony klimatu
Tel. (+49) 030 9025 0
Senatsverwaltung für Kultur und Europa
Senacki departament ds. kultury i Europy
Tel. (+49) 030 90228 200
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Senacki departament edukacji, młodzieży i rodziny
Tel. (+49) 030 90227 5050
Senatsverwaltung für Finanzen
Senacki departament finsnsów
Rechnungshof von Berlin
Trybunał Obrachunkowy w Berlinie
Tel. (+49) 30 88613 0
Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung
Krajowe przedsiębiorstwo ds. zarządzania budownictwem
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Karajowy urząd ds. zdrowia i spraw społecznych  
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerbehörde
Państwowa agencja ds. obywatelskich - urząd ds. cudzoziemców
Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit
Państowe biuro ds. BHP
Investitionsbank Berlin
Bank rozwoju biznesu federalnego regionu Berlin